Az Örömhír Alapítvány kuratóriuma – a miniszterelnök 2020. március 13. esti bejelentésére reagálva – az alábbi közleményt fogalmazza meg:

  1. Az Örömhír Alapítvány elkötelezett a koronavírussal összefüggésben megjelenő hazai jogszabályok betartásában és munkatársi-önkéntesi-ellátotti körén belüli betartatásában.
  2. Tevékenységének prioritásait szükség és lehetőség szerinti mértékben hozzáigazítja az országban kialakult vészhelyzethez. Amennyiben a váratlan események akadályozzák vagy befolyásolják folyamatban lévő, támogatási szerződéssel végzett projektjeinek megvalósítását, a kuratórium felhatalmazza az elnököt a szükséges módosítások kezdeményezésére.
  3. A világon kialakult válsághelyzet minden érvelésnél jobban megmutatja, hogy az ember hatalma és tudása mennyire véges. Nemhogy a világmindenség, de még a földi civilizáció biztonságos fenntartására is elégtelen. Végső soron minden ember a Teremtő Isten kegyelmére van utalva. Ezért az Örömhír Alapítvány a Creation Projekt megvalósítását továbbra is fókuszban tartja, és hangsúlyt fektet a Biblia aktualitásának bemutatására, mert hiszi, hogy a felelős emberi magatartáson felül a Biblia tanításából merített bölcsesség és az imádság hozhat hathatós megoldást a most kialakult válsághelyzetre.
  4. Bár a szervezet az utóbbi időszakban intenzív kibontakozási szakaszt él meg, felkészül tevékenységi volumenének átmeneti csökkenésére is, figyelembe véve azt a tényt, hogy alkalmazottai és nagyszámú önkéntesei közül sokan nagycsaládosok, akiknek gyermekei 2020. március 16-tól egyelőre ismeretlen ideig otthon fognak tartózkodni, és ez a szülők időbeosztására is hatással lesz.
  5. Kéri támogatóit és a szimpatizánsokat, hogy anyagi támogatásukat lehetőségeikhez mérten tartsák fent, vagy növeljék, hogy ezekben az embert próbáló időkben az Örömhír Alapítvány stabil háttérrel maga mögött tovább szolgálhassa a magyar nemzetet. Amennyiben anyagi forrásai elmaradnak a tervezettől, újabb rendkívüli döntések meghozatala várható.

Közösségi alkalmak, rendezvények

  • Tekintve, hogy az orgoványi vasárnapi istentiszteletek jellemző létszáma nem haladja meg az 50 főt, a hétközbeni csoportok létszáma pedig a 10 főt, és jellemzően helyből érkeznek a látogatók, ezen rendszeres alkalmak megtartását egyelőre nem kell felfüggeszteni.
  • Az istentiszteleteken biztosítjuk a fertőtlenítős meleg vizes kézmosás lehetőségét, és a részvétel kötelező feltételévé tesszük.
  • Az istentiszteleteken a kézfogást és más közvetlen üdvözlési formákat mellőzzük.
  • A közösségi alkalmakon csak köhögéstől és egyéb influenzás tünetektől mentes személy vehet részt, az egészségesek pedig maguk mérlegeljék, hogy szeretnének-e részt venni.
  • 2020. márciusra várhatóan 100 fő résztvevőt meghaladó rendezvényt nem szerveztünk. A későbbre szervezett rendezvények (április 25-i Creation Konferencia Budapest, augusztusi gyermektábor, októberi konferencia Orgovány) esetleges lemondásáról később intézkedünk.

Orgovány, 2020. 03. 14.

Ficsor Donát

elnök