Központi célkitűzésünk,
hogy a magyar nemzet felnövekvő generációja
a keresztény hitben meggyökerezett,
motivált, erős és életképes legyen!

 

Tevékenységünk:

 • MÁRIA OTTHON működtetése bajbajutott anyák és gyermekeik részére családias légkörben, mentorálással egybekötve. Más civil szervezetek is irányítanak hozzánk bajba került embereket.
 • KARITATÍV és kétkezi segítségnyújtás betegeknek, rászorulóknak, károsultaknak.
 • ROMA misszió, korrepetációs felzárkóztatás, személyes mentorálás, motiválás, lelki tanácsadás.
 • KÖNYVKIADÁS, előadások, konferenciák, interaktív foglalkozások gyerekeknek. Ennek keretében sok más civil szervezet, egyesület, alapítvány, iskola, óvoda és egyházi közösség tevékenységéhez is biztosítunk segédanyagokat ill. előadásokkal, programokkal segítjük őket.
 • KARÁCSONYI szeretetakciók cipősdobozos ajándékozással elsősorban gyerekeknek, időseknek, betegeknek és rászorulóknak, de különféle közösségeknek is.
 • FireMEDIA termékek: Minőségi, trendi és valódi értéket közvetítő, hiánypótló kiadványok megjelentetése, amelyek keresztény gyökereink és nemzeti felelősségünk felélesztésére és megerősítésére szolgálnak. A Bibliai világkép 21. századi aktualitásának megismertetése és pozitív társadalmi hatásának bemutatása. Részletes infó: firemedia.hu 
  • A FireMEDIA termékek megvásárolhatók, elsődleges célcsoportok:
   • bátor gondolkodók és őszinte igazságkeresők
   • azok, akiknek a lelkében ütköznek a Bibliai és a más szemléletek, és keresik a válaszokat
   • a Bibliai világképet nem ismerők, de érdeklődők
   • gyerekek – fiatalok – felnőttek
 • CREATION PROJEKT: Egy komoly, önkéntes szakmai csapat közreműködésével a természeti magazin kategóriában forradalmian új, hiánypótló szemléletű Creation Magazin periodikus kiadása és további különleges, hiánypótló, szemléletformáló könyvek kiadása. A projekt keretében előadás turnékat is tartunk felnőtteknek és gyerekeknek.

 

Eredményeink:

AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN, és kisebb mértékben a Kárpát-medence magyarsága között is szép eredményeket érünk el tevékenységünkkel:

 • MUNKAALAPÚ TÁRSADALOM ERŐSÍTÉSE: A korábbi években felkarolt romák közül többen továbbtanultak és magukévá tették a munka kultúráját. Közülük néhányan azóta már a közhasznú tevékenységünkben is munkatársaink!
 • TALPRAÁLLÁS: Évente több száz reményvesztett felnőttre tudunk jó hatással lenni közösségi programjainkon, előadásainkon és kiadványainkon keresztül, hogy felálljanak, és újra küzdjenek, dolgozzanak!
 • KARITATÍV: Sok tonnányi kézzelfogható segítséget juttatunk el a rászorulókhoz. A Mária Otthonban az első év során 5 anyát és 5 gyermeket fogadtunk be. Évente általában 6000 karácsonyi ajándékot osztunk szét szívet melengető programok keretében óvodákban, iskolákban, idősek otthonában, romatelepeken és házhoz menő személyes látogatásokkal falvakban és tanyákon.
 • KÖNYVEK: 15 év – 50 kiadvány – 200 ezer példány. Kb. 70 amatőr írót mozgattunk meg pályázati kiírásokon, hogy próbálja ki magát az írásban. Ebből 5 kiváló gyerekregény született, amelyeket összesen kb. 20 ezer példányban ingyen osztottunk szét az egész Kárpát-medencében. Minden regénnyel a keresztény Magyarország alapjait és a magyar nyelvet és kultúrát erősítjük. Folyamatosan dolgozunk újabb ifjúsági regények kiadásán, ingyen történő osztásra és kereskedelmi forgalom céljára is.
 • CREATION PROJEKT: Hosszú előkészítő munka során felépítettünk egy ütőképes, hozzáértő, önkéntes munkacsoportot, akik a projekt hosszú távú működését alapozzák meg napjainkban. Részletes infó: firemedia.hu

 

A társadalomra gyakorolt hatásunk:

Sokféle tevékenységünk közös mozgatórugója az a társadalmi felelősségvállalás, hogy A FÁRADT VAGY KÖZÖMBÖS, HITÉT VESZTETT MAGYAR EMBER ÉLETKEDVE FELTÁMADJON, ÉS OLYAN ÉPÍTŐ TAGJA LEGYEN A TÁRSADALOMNAK, AKI TERVEZ, MEGVALÓSÍT, CSALÁDOT ALAPÍT, ERŐS NEMZETET ÉPÍT.

 

Egész Európa-szerte a társadalmak általános gyengélkedésének lehetünk tanúi. Az emberek sok tekintetben elveszítették józan ítélőképességüket, céljukat, hitüket. A nyugati típusú demokrácia veszélyben van. Ezt a helyzetet nem lehet félvállról venni. Az idő rövid. Szükség van Európa és azon belül a magyar nemzet szellemi felébredésére, megújulására, megerősödésére. Vissza kell állítani a Biblia tekintélyét, és gyakorlati módon a hétköznapi kérdésekre is alkalmazni kell.

 

Kulcsfontosságú, hogy minél nagyobb hatással tudjunk lenni a felnövekvő generációra, hogy egész életszemléletük alapvetően megváltozzon: megértsék, hogy Isten indított el mindent, ő teremtette a földet és az embert, és jó terve van ezzel a generációval is, ezért gyakorlati síkon tegyenek meg mindent ennek a megvalósításáért.

 

Részletesen:

 • GYAKORLATI-FIZIKAI SZÜKSÉGEK: Ruha, cipő, bútor, átmeneti szállás, anyaotthoni elhelyezés, stb. biztosításával segítünk a tartósan betegeknek, elesetteknek, károsultaknak túlélni vagy talpraállni.
 • KISEBBSÉGI ÉRZÉKENYÍTÉS: Romák felkarolása, bevonása magyarokkal közös társasági programokba és utazásokba, iskolai felzárkóztatás, mentorálás.
 • ÉRTÉKFORMÁLÁS: Szeretetre, elfogadásra, tiszteletre, tanulásra, munkára, keresztény értékekre, nemzeti öntudatra nevelés. Korosztályoknak megfelelő műfajú papíros vagy digitális kiadványok, programok készítése, terjesztése, pl. mesék, regények, kisfilmek, magazin. Közösségi és egyéni mentorálás.
 • ÖNISMERETI NEVELÉS: Egészséges önkép, önbizalom, önismeret, nemi orientáció és egészségtudatosság fejlesztése.
 • CSALÁDMODELL MINTÁZÁS: A „Családban élni jó” életérzés vonzóvá tétele, bátorítás a házassággal és gyermekneveléssel járó felelősségvállalásra, hogy minél több gyermek nőjön fel erőt és inspirációt adó családi környezetben.
 • A KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS ÉLET INSPIRÁLÁSA: A materialista emberek ill. művészeti-tudományos műhelyek inspirálása a sok évtizedes, berögzött, irányított közgondolkodás megújítására, egyben bátorítás az őszinte és szabad gondolkodásra, ami mindig is a magyar nemzet erejét jelentette.
 • NEMZETKÉP ÉPÍTÉS: A keresztény nemzeti és európai életszemlélet megerősítése, a magyar nemzet jövőjébe vetett hit építése. „Sokan azt gondolják: Magyarország volt. Én azt szeretem hinni: lesz.” gróf Széchenyi István
 • VILÁGKÉP FORMÁLÁS: Az evolúcióalapú világkép szinte kizárólagosságot szerzett a tudományos és ismeretterjesztő médiában, így kevés a motiváció az őszinte kutatásra. Ezt kívánjuk ellensúlyozni magas szakmai színvonalú, teremtésalapú előadói, kiadói és médiatevékenységünkkel. Kiemelt szerepet tulajdonítunk az őszinte és érett, szabad gondolkodásra nevelésnek, és ehhez kínálunk hiteles szakmai irodalmat.

 

Szervezeti hátterünk:

 • STABIL ALAP: 1990 óta az elkötelezett alapítók, munkatársak és támogató partnerek garantálják a kiszámítható folytonosságot. Ennek a körnek szívügye a központi célkitűzések folyamatos megvalósítása. A szervezeti működés és a tevékenységeknek egy minimális volumene ezáltal biztosított.
 • TELJESÍTMÉNY: Mivel az alapműködés biztosított, ha kiegészítő anyagi forráshoz jutunk, az már nagy hatékonysággal a tevékenység volumenét növeli, és a szolgáltatásainkat élvező emberek számát. Ezért kardinális kérdés további szponzorok csatlakozása célkitűzéseinkhez. A következő években kb. évi 15 millió forintos támogatásbővülést szeretnénk elérni.
 • MUNKATÁRSAK: Jellemzően kb. 3-5 állandó munkatárssal dolgozunk, és szükség szerint álláshelybővítéssel tervezünk. Olyan sok önkéntesünk van, hogy ha bővítjük a foglalkoztatott létszámot (megerősítjük a koordinációt), akkor jóval nagyobb eredményeket fogunk elérni.
 • ÖNKÉNTESEK: Állandó önkéntes eddig: kb. 30 fő, és 2019-ben csatlakozott még kb. 15 fő. Alkalmi önkéntesek: kb. 60 fő (cserélődnek). Önkénteseink között egyre nagyobb a tevékenységeink jellege szerint szakképzettek aránya, pl. orvos, pedagógus, védőnő, mérnök, szociális munkás, teológus, lelkész, biológus, történész, informatikus, kutató, tréner, író, nyelvi fordító, lektor, illusztrátor, grafikus, stb. Növekvő számú önkénteseinken keresztül is egyre szélesebb és sokrétűbb társadalmi rétegeket érünk el.
 • PARTNERSZERVEZETEK: civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, önkormányzatok, iskolák, óvodák és egyházi közösségek szerte az országban. Köszönjük együttműködésüket!